Praktijk Winnie Hendriks

Psychotherapie Seksuologie Relatietherapie

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelvorm om mensen met psychische klachten en problemen te helpen. De therapie bestaat uit het voeren van gesprekken. Tijdens de psychotherapiesessies kunt u zich gesteund en begrepen voelen door de therapeut; ook kunt u geconfronteerd worden met pijnlijke, verdrietige, boze, gekwetste en onmachtige gevoelens. Een psychotherapeut lost de problemen niet voor u op, maar helpt u beter of anders met uw problemen om te gaan. Ook wordt verduidelijkt waar uw problemen mee te maken hebben en waar ze vandaan komen. Uw eigen levensgeschiedenis speelt daarbij vaak een belangrijke rol. U ontdekt gaandeweg hoe u met uw klachten om kunt gaan: u krijgt meer inzicht in uw eigen aandeel in het ontstaan en het hanteren van de problemen, waardoor u meer greep krijgt op uw eigen leven.

Psychotherapie biedt o.a. hulp bij:

 • Depressieve klachten, somberheid en stemmingsklachten
 • Klachten na traumatische ervaringen (mogelijk al in de jeugd)
 • Identiteitsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Zich herhalende patronen in de relaties met anderen
 • Gecompliceerde rouw
 • Angst- en spanningsklachten
 • Levensfaseproblematiek
 • Burn-out of overspannenheid
 • Werk- en studieproblemen

Theoretische kaders van waaruit ik werk zijn: 

Wachtlijst

Aanmeldstop
(01-02-2024)

De praktijk

Seksuologie

Problemen rondom seksualiteit en intimiteit komen veelvuldig voor. Seksuele problemen kunnen een negatieve invloed hebben op het dagelijks leven. Het kan binnen de relatie tot spanningen leiden en mensen hebben vaker last van een verminderd zelfvertrouwen, angstgevoelens en sombere gevoelens. De seksuoloog zal samen met u onderzoeken hoe de seksuele klachten begrepen kunnen worden. Middels onder andere huiswerkopdrachten zult u vervolgens aan het werk gaan om de klachten te verlichten. Zo nodig werkt de seksuoloog samen met een bekkenfysiotherapeut, haptotherapeut of medisch specialist.

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het oplossen van de seksuele problematiek, dan kunt u hiervoor in mijn praktijk terecht.

Bij seksuele problemen kunt u denken aan het volgende.

 • Geen of minder zin in vrijen
 • Verschil in seksueel verlangen tussen u en uw partner
 • Geen opwinding voelen of lichamelijk niet (voldoende) opgewonden kunnen raken
 • Pijn bij het vrijen
 • Te snel, vertraagd of niet tot orgasme kunnen komen
 • Vaginisme of angst voor gemeenschap
 • Ontevredenheid m.b.t. uw seksuele relatie
 • Vragen m.b.t. de seksuele oriëntatie (homo-/biseksualiteit)
 • Vragen over genderidentiteit
 • Seksverslaving
 • Bijzondere seksuele voorkeuren

Mocht uw situatie er niet bij staan en wilt u graag bespreken of u met uw problemen op de juiste plek bent, neem dan contact met mij op.

Relatietherapie

Relatietherapeuten kijken vooral naar wat er gebeurt tussen mensen. Hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Deze manier van omgaan is vaak in de loop van jaren gegroeid tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een relatie geven, maar ook conflicten of verwijdering van elkaar. De relatietherapie in mijn praktijk is erop gericht deze patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk te doorbreken. Naast wat er niet goed gaat, zullen we aandacht besteden aan de positieve, krachtige kanten van de relatie.