Psychotherapie

De kosten voor psychotherapie worden in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering, mits u bent doorverwezen door uw huisarts en over een geldige verwijsbrief beschikt. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Dan is een verwijsbrief niet nodig.

Voor een behandeling die valt binnen de ‘generalistische basis GGZ’ geldt dat hooguit 12 sessies vergoed worden. De huisarts heeft bij de doorverwijzing ingeschat dat dat ook voldoende zal zijn.
Voor een behandeling die valt binnen de ‘gespecialiseerde GGZ’ geldt dat deze een jaar lang vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Samen met u bespreken we in de intakefase wat de (verwachte) kosten zijn van uw behandeling, hoe deze gefactureerd worden en wat de betalingsvoorwaarden zijn. Pas na overeenstemming starten we met de behandeling.

Geen contracten met zorgverzekeraars

Ik heb bewust geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent voor u dat het van uw polis-type afhangt hoeveel procent u van de factuur vergoed krijgt. 

Binnen de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen een naturapolis en een restitutiepolis. Wanneer u een zuivere restitutiepolis (vrije zorgkeuze) heeft, wordt uw behandeling meestal 100% vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een overzicht van zuivere restitutiepolissen zie www.contractvrijepsycholoog.nl.  

Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 56% en 95%. Als u een naturapolis hebt en het voor u niet mogelijk is om een gedeelte zelf te betalen zou u kunnen overwegen om in het nieuwe jaar een restitutiepolis af te sluiten en u dan aan te melden.

Het advies is om een restitutiepolis af te sluiten voor 2021!

In alle gevallen wordt een beroep gedaan op het eigen risico. In 2021 is dit in de meeste gevallen € 385,-.

Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar wat u vergoedt krijgt, zodat u weet waar u aan toe bent.

Voor meer informatie kunt u kijken op LVVP.infowww.contractvrijepsycholoog.nl, en bij uw eigen zorgverzekeraar.

Betaling

Ik werk gewoonlijk met een voorschot van €90,- per sessie (45 minuten) en breng deze maandelijks in rekening. De maandelijkse voorschot-factuur kun je niet indienen bij je zorgverzekeraar. Na 365 dagen (of eerder als de behandeling korter duurt) ontvang je een eindfactuur, met daarin het totaal van de kosten van je behandeling. Deze eindfactuur kun je zelf bij je zorgverzekeraar indienen. Ik zal reeds betaalde voorschotten met de eindfactuur verrekenen.

Op de eindfactuur staat ook de hoofddiagnose waarvoor u behandeld bent. Dit is landelijk zo afgesproken. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u mij vragen om een privacy-verklaring. De diagnose wordt dan niet op de factuur vermeld.

Zie voor meer uitleg over de behandeltarieven en betalingsvoorwaarden de link “Betalingsvoorwaarden”, onderaan deze site.

Seksuologie en Relatietherapie

Over het algemeen worden behandelingen van uitsluitend seksuele klachten niet tot nauwelijks vergoed door verzekeringen. Maar een aantal zorgverzekeraars vergoedt wel een deel vanuit de aanvullende verzekering. Ik raad u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en navraag te doen of uw behandeling vergoed wordt. Kijk ook op www.nvvs.info voor meer informatie.

Vergoeding van hulp bij seksuele problemen vanuit de basisverzekering is alleen mogelijk indien er een verwijzing is naar de GGZ (Generalistische Basis of Gespecialiseerd) en er sprake is van een parafilie (bijv. fetisjisme), genderidentiteitstoornis, hyperseksualiteit of als er seksuele problemen zijn die samengaan met, of het gevolg zijn van andere psychische klachten.

Een intake voor een seksuologische behandeling à 60 minuten kost €120,-

De kosten zijn per sessie à 45 minuten €95,-

Voor studenten wordt een gereduceerd tarief gehanteerd à 45 minuten €75,-

Ook relatieproblematiek wordt niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose, zoals een angststoornis, een depressieve stoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Voor relatietherapie wordt een sessie van 60 minuten gehanteerd à €120,-

Betaling vindt plaats middels een factuur welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

 

Onverzekerde zorg

Bepaalde klachten vallen niet onder verzekerde zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een aanpassingsstoornis, burn-out klachten, rouw, identiteitsproblemen en levensfaseproblemen. Deze klachten kunnen wel bij mij behandeld worden, maar worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze moet u dus zelf betalen.

Voor onverzekerde zorg hanteer ik een vast uurtarief (Tarief Onverzekerd Product, OVP), vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa, 2021) van €114,41 (45 min directe tijd en 15 min verslaglegging).

Mocht u geen declaratie willen indienen bij de zorgverzekeraar en/of u wilt geen gebruik maken van een verwijzing via de huisarts, om welke reden dan ook, dan hanteer ik hiervoor ook dit vaste uurtarief.

Betaling vindt plaats middels een factuur welke u binnen 14 dagen dient te voldoen.

Annuleren afspraak

Voor een afspraak die minder dan 48 uur van tevoren of in het geheel niet wordt afgezegd wordt €50 in rekening gebracht, ongeacht de reden. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw verzekeraar en zult u zelf moeten betalen.