Praktijk Winnie Hendriks

Psychotherapie Seksuologie Relatietherapie

Intake

Als u zich bij mij wilt aanmelden kan dit telefonisch of via email. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Als er plek is in mijn praktijk, zal ik u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. We maken hierin kort kennis met elkaar, ik informeer u over mijn werkwijze en we kijken samen of uw hulpvraag en verwachtingen passen bij mijn praktijk en of ik zodoende iets voor u kan betekenen.

Wanneer we na deze kennismaking besluiten verder te gaan wordt er een intakegesprek gepland.

De intakefase neemt één tot enkele gesprekken in beslag. Er wordt tijdens deze gesprekken uitgebreid stilgestaan bij de reden dat u hulp zoekt, uw klachten, uw hulpvraag, uw achtergrond en wat u hoopt te bereiken. Zodra een helder beeld is ontstaan geef ik een advies. Meestal is dit een behandeling binnen de praktijk, maar soms ook een verwijzing. Voor mij staat voorop dat u de hulp krijgt die u nodig hebt, ook als dit betekent dat u elders beter op uw plek bent.

Als we het er samen over eens zijn dat we een behandeling gaan opstarten wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld dat we samen ondertekenen. Het behandelplan vormt de leidraad van de therapie. De behandeling gaat dan meteen van start. Tijdens de behandeling is er altijd ruimte voor evaluatie en, indien dit nodig blijkt, bijstelling van het behandelplan.

Gesprekken duren ongeveer drie kwartier en zullen meestal wekelijks of eens per twee weken worden ingepland. EMDR afspraken duren anderhalf uur.

Exclusiecriteria  

Ik lever graag goede en verantwoorde zorg. Ik besteed er veel aandacht aan om tijdens de intakefase te bepalen of ik de juiste behandelaar voor u ben. Soms kan ook gaandeweg een behandeling blijken dat een verwijzing genoodzaakt is. Ik zal dat uiteraard met u bespreken en u desgewenst en waar mogelijk adviseren in het vinden van de juiste zorgaanbieder.

Ik zou graag iedereen met een zorgvraag willen helpen. De aard van mijn praktijk maakt echter dat ik de navolgende exclusiecriteria hanteer:

  • Ernstige agressieproblematiek;
  • Huiselijk geweld;
  • Een psychotische stoornis;
  • Verslavingsproblematiek, zoals verslaving aan alcohol en/ of harddrugs;
  • Crisisgevoelige problematiek, zoals bij voortdurende zelfmoordgedachtes en plannen hiertoe
  • Een door onderzoek vastgestelde verstandelijke (leer)beperking (IQ < 80).

Wachtlijst

Aanmeldstop
(01-02-2024)

De praktijk

Kwaliteit

Mijn praktijkvoering voldoet aan de eisen zoals die zijn neergelegd in de kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk van de LVVP, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving. Deze criteria worden onder meer beschreven in het kwaliteitsstatuut. Deze ligt ter inzage op de praktijk, of kunt u downloaden onderaan deze pagina.

Voor mij is de beroepscode voor psychotherapeuten van toepassing. In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat ter sprake komt, strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Het kan in sommige situaties in het belang zijn van uw behandeling als ik overleg met de huisarts of bijvoorbeeld een eerdere behandelaar. Hiervoor zal ik dan altijd uw expliciete en bij voorkeur schriftelijke toestemming vragen. Voor meer informatie over de geheimhoudingsplicht klikt u hier. 

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit met mij te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of van mij als therapeut, of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Mijn streven is altijd om er samen uit te komen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, kunt u zich wenden tot de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & 
Psychotherapeuten (LVVP)